واحد مهندسی و تحقیق توسعه شرکت کلاچ سازی شایان صنعت با تکیه بر توان کارشناسان و متخصصان مجرب توانایی طراحی و تحلیل نرم افزاری انواع مجموعه های کلاچ خودرو را با استفاده از روشهای نوین در ابعاد ذیل دارا می باشد: 

 • طراحی توسط نرم افزارهای  (Auto CAD, Catia, Solid works)

 • تحلیل با نرم افزارABAQUS (تحلیل استاتیکی نیرو بر روی قطعات، تحلیل دما در شرایط واقعی)

 • تحلیل کشش، گسیختگی،Failure و پارگی ورق پیش از ساخت و طراحی قالب به کمک نرم افزار تحلیلی AutoForm

 • طراحی مجموعه کلاچ متناسب با آنالیز پلتفرم و اطلاعات موتور و گیربکس خودرو با کمک نرم افزار شبیه ساز MAT LAB

 • طراحی فنر خورشیدی، فنرهای پیچشی و فنرهای پری دمپر توسط کدهای طراحی فنر در نرم افزارهای مرتبط


ادامه مطلب

مهندسی وR&D​​​​​​​​​​​​​​

توان خودکفایی

گروه صنعتی شایان با بهره گیری از تجارب نیروهای متخصص در حوزه های ذیل به خودکفایی دست یافته است:

 • تبدیل نیاز مشتریان به پارامترهای فنی و ارتقای کیفی مستمر محصولات 

 • طراحی محصول و فرآیند با استفاده از نرم افزارهای مرتبط 

 • تصدیق و صحه گذاری خروجی های طراحی با استفاده از فیکسچرها و ابزارهای کنترلی در پروسه تولید و در آزمایشگاهی مجهز 

 • طراحی و ساخت قطعات منفصله بر اساس تاثیر آنها بر عملکرد مجموعه 

 • طراحی و ساخت انواع قالبهای پرسی مدرن مورد نیاز در فرآیند تولید

 • شبیه سازی و تجزیه و تحلیل اجزاء محصول و تاثیر آنها بر عملکرد مجموعه 

 • توانایی تولید کلیه قطعات منفصله فلزی

ادامه مطلب