بازدید مدیرعامل ایران خودرو
جناب آقای دکتر فرشاد مقیمی
از غرفه کلاچ سازی شایان صنعت