شرکت کلاچ ­سازی شایان صنعت پیشنهاد می­ نماید که پیش از تعویض یا نصب دیسک و صفحه کلاچ جدید، حتما به ایرادهای جانبی تاثیرگذار بر عملکرد کیت کلاچ توجه نموده و از مکانیک خود درخواست نمایید تا مواردی از قبیل زیرپایی غیر استاندارد، سیم کلاچ، بوش دوشاخ کلاچ، نرم کننده­ کلاچ، رگلاژ بیش از حد و غیره را مورد بررسی قرار دهد. این موارد به تنهایی می­ تواند عملکرد دیسک و صفحه کلاچ را مختل نماید. ایرادهای عملکردی احتمالی بر اثر ایرادهای جانبی ذکر شده عبارتند از لرزش پدال، لرزش آستانه حرکت یا لرزش نیم کلاچ، بد جاروی دنده، سفتی پدال و غیره. در صورت نصب کیت کلاچ جدید بر روی خودرو با این شرایط، عمر آن کاهش خواهد یافت.​​​​​​​

خواهشمندیم موارد فنی، تعمیر، نصب و نگهداری کیت کلاچ را فقط از تولید کنندگانی که توسط اداره استاندارد دارای تاییدیه و صلاحیت تولید کیت کلاچ هستند، پیگیری نمایید. متاسفانه اطلاعات نادرست داخل فضای مجازی، در حال پخش می­باشد که دارای هیچگونه پشتوانه علمی و فنی نیست. 

نکات مهم پیش از نصب
نکات مهم هنگام نصب
اثرات جانبی ایرادها