دستورالعمل نصب کیت کلاچ مناسب برروی خودروهای پژو 206

نام محصول : کیت کلاچ پژو 206 با بلبرینگ شاخک دار (ارتفاع 18.5mm)
خودرو : پژو 206، رانا، پژو SLX با موتور TU5و پژو پارس با موتور TU5
مدل خودرو : سال 92 به ماقبل و از سال 96 به بعد
توصیه:
   - امکان نصب این مدل دیسک و صفحه کلاچ برای خودروهای پارس با موتور TU5 و پژو SLX TU5 مدل سال 96 به بعد وجود دارد، ولی به دلیل وزن بالاتر این خودروها توصیه نمی شود.
   - در برخی خودروهای یاد شده (بین سال 90 تا92) مدل گیربکس BE بوده، و در صورت وجود این نوع گیربکس باید از بلبرینگ رانایی (R2) استفاده کنیم.

نام محصول : کیت کلاچ پژو 206 با بلبرینگ R2
خودرو : پژو 206 و رانا
مدل خودرو : سال 92 تا سال 96

نام محصول : کیت کلاچ New TU5 با بلبرینگ شاخک دار (ارتفاع 18.5mm)
خودرو : رانا، پژو SLX با موتور TU5و پژو پارس با موتور TU5
مدل خودرو :  سال 96 به بعد

نام محصول : کیت کلاچ New TU5 با بلبرینگ R2
خودرو : رانا
مدل خودرو :  سال 95 و ماقبل

نام محصول : کیت کلاچ 206 طرح پلاس با بلبرینگ شاخک دار (ارتفاع 18.5mm)
خودرو : 206 و رانا
مدل خودرو :  سال 92 به ما قبل و سال 96 به بعد